Επικοινωνία

Δημ. Ατσκακάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λογιστικό & Φοροτεχνικό Γραφείο
Σελεύκου 4-6 (2ος όροφος),
Σέρρες – τ.κ. 62123
τηλ. 2321027065 – 24912
fax. 2321051183
email: atskakan [at] otenet.gr (όπου at @)

Φόρμα Επικοινωνίας…