Οι άμυνες απέναντι στις κατασχέσεις που έρχονται

Οι άμυνες απέναντι στις κατασχέσεις που έρχονται

18 Νοεμβρίου 2019 Κλείσιμο Από Alexandros

Του Σπύρου Δημητρέλη

Η προθεσμία για την ένταξη των οφειλετών της Εφορίας στις 120 δόσεις εξέπνευσε και πλέον η φορολογική διοίκηση ξεκινά τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εναντίον όσων χρωστούν και δεν ρύθμισαν ή εξόφλησαν τις οφειλές τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονται σε περίπου 3,7 εκατομμύρια. Οι φορολογούμενοι με οφειλές που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων ανήλθαν σε περίπου 722.000 από τους οποίους οι περίπου 600.000 ήταν φορολογούμενοι που δεν είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση. Έτσι, το σύνολο των οφειλετών που εξακολουθούν να χρωστούν στην Εφορία και δεν ρύθμισαν τις οφειλές τους υπολογίζονται σε περίπου 3,1 εκατ.

Η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε περίπου 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες (χρωστούν πάνω από 500 ευρώ) και ήδη έχει προχωρήσει στη σχετική κίνηση για 1,22 εκατ. οφειλέτες. Έτσι, απομένουν περίπου 600.000 οφειλέτες που είναι υποψήφιοι για μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Τα κυριότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση είναι τα εξής:

– Δέσμευση και απόδοση στο δημόσιο ταμείο των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη.

– Κατάσχεση μισθού ή σύνταξης.

– Κατάσχεση ακινήτων και εκποίησή τους με αναγκαστικό πλειστηριασμό.

– Κατάσχεση εισοδημάτων στα χέρια τρίτων.

Επιπλέον τίθενται άμεσα σε λειτουργία τα δυο νέα κέντρα είσπραξης οφειλών Αθήνας και Θεσσαλονίκης προκειμένου να κεντρικοποιηθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Ποια εισοδήματα είναι ακατάσχετα;

– Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

– Το κοινωνικό μέρισμα.

– Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους.

– Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

– Το επίδομα θέρμανσης.

– Η διατροφή ανήλικου τέκνου.

– Τα προνοιακά επιδόματα.

– Η επιδότηση ενοικίου .

– Τα χρηματικά έπαθλα της λοταρίας του υπ. Οικονομικών .

– Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους.

– Οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛ.Γ.Α.

– Τα χρηματικά βοηθήματα που δίνονται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

– Η κατάθεση για εξόφληση οφειλής ασφαλιστικού ταμείου.

– Η κρατική επιχορήγηση.

– Η κατάθεση για πλειοδοσία σε πλειστηριασμό.

– Κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως “ακατάσχετο” από τη νομοθεσία που το προβλέπει.

– Το ακατάσχετο όριο από μισθό ή σύνταξη είναι 1.000 ευρώ.

– Για το ποσό του μισθού ή της σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% ενώ για το τμήμα του ποσού του μισθού ή της σύνταξης πάνω από 1.500 ευρώ κατάσχεται το σύνολο.

– Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

Ποιο είναι το ακατάσχετο όριο από μισθούς και συντάξεις;

Δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, κάτω από 1.000 ευρώ μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών.

Για το ποσό του μισθού ή της σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% ενώ για το τμήμα του ποσού του μισθού ή της σύνταξης πάνω από 1.500 ευρώ κατάσχεται το σύνολο.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, από έναν συνταξιούχο με σύνταξη 800 ευρώ δεν γίνεται κατάσχεση.

Αν η σύνταξη ή ο μισθός είναι 1.300 ευρώ τότε η Εφορία μπορεί να κατάσχει κάθε μήνα το ποσό των 150 ευρώ.

Αν ο μισθός είναι 2.000 τότε μπορεί να κατάσχει 750 ευρώ μηνιαίως.

Ποιο είναι το ακατάσχετο όριο για τραπεζικό λογαριασμό;

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

Τι ισχύει στις κατασχέσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών;

Ο κοινόχρηστος λογαριασμός όσον αφορά τις κατασχέσεις διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Τεκμαίρεται, δηλαδή, πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον κατατεθειμένο χρηματικό ποσό διαιρεμένο με το σύνολο των συνδικαιούχων. Σε περίπτωση που ένας από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού οφείλει στο Δημόσιο και το Δημόσιο προχωρά σε κατάσχεση του κοινόχρηστου λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που δύναται να κατάσχει είναι το 1/2 ή 1/3 ή 1/4 (ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων).

Παράδειγμα

Φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία 2.500 ευρώ. Ο συγκεκριμένος είναι συνδικαιούχος σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με άλλα δύο άτομα, τη σύζυγό του και το γιο του, οι οποίοι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το υπόλοιπο του κοινού τραπεζικού λογαριασμού ανέρχεται σε 3.000 ευρώ. Οι αρχές θα προχωρήσουν στην κατάσχεση του 1/3 του ποσού του κοινού λογαριασμού, δηλαδή θα κατασχέσουν το ποσό των 1.000 ευρώ, ποσό για τον φορολογούμενο που είναι οφειλέτης του Δημοσίου. Διαιρούν το ποσό των 3.000 ευρώ διαιρείται διά τρία όσοι δηλαδή είναι και οι συνδικαιούχοι. Στις περιπτώσεις αυτές για αποφυγή της επίπτωσης και στους συνδικαιούχους κρίνεται απαραίτητο να δηλώνουν ως ακατάσχετο τον λογαριασμό και οι λοιποί συνδικαιούχοι.

www.capital.gr