Ποιοι θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος και πόσο

5 Απριλίου 2014 Κλείσιμο Από Alexandros

Φουσκωμένο θα είναι και φέτος το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενου με μπλοκάκι. Μια από τις επιβαρύνσεις που υπήρχε πέρυσι, υπάρχει και φέτος και θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια είναι το τέλος επιτηδεύματος. Ας δούμε αναλυτικά ποιοι και πόσο θα το επιβαρυνθούν.

– οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ.

– το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ

– οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε τουριστικές περιοχές και περιοχές με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους θα κληθούν να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος ύψους 800 ευρώ.

– οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και εδρεύουν σε περιοχή με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων επιβαρύνονται με τέλος επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ

– οι εργαζόμενοι με “μπλοκάκι” (έχουν έγγραφη σύμβαση και τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχονται από έως 3 εργοδότες) καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται

Από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος εξαιρούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους καθώς και σε νησιά που δεν αποτελούν τουριστικούς τόπους και έχουν συνολικό πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Επίσης, εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε έτη της δραστηριοότητάς τους καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απέχουν έως και τρία χρόνια από τη συνταξιοδότηση με το έτος συνταξιοδότησης να έχει οριστεί το 65ο.

Για την επιβολή του τέλους λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του πληθυσμού της 9ης Μαΐου 2011.

Πηγή: Capital.gr, capitaltax