Η εφορία ανοίγει 2.500 υποθέσεις ακινήτων

Η εφορία ανοίγει 2.500 υποθέσεις ακινήτων

2 Νοεμβρίου 2022 Κλείσιμο Από Alexandros

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων οι οποίες βρίσκονται στο όριο της παραγραφής, αγοραπωλησίες μεγάλης αξίας, κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές βρίσκονται στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού, με στόχο την αποκάλυψη φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εστιάσει σε 2.500 υποθέσεις ακινήτων που αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν αφορά στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Για τις αγοραπωλησίες ακινήτων μεγάλης αξίας οι ελεγκτές θα ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς για να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που έχουν κατατεθεί από τον αγοραστή στον πωλητή συνάδουν με το ύψος της τιμής πώλησης του ακινήτου που αναφέρεται στο συμβόλαιο.  

Συγκεκριμένα ελέγχονται όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση -προσωρινή αξία της εφορίας και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως στο έτος 2017 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του επόμενου έτους αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας, κυρίως ων νησιωτικών περιοχών, ήταν εκτός του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. 

Με βάση τις οδηγίες ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

Παράλληλα, ελέγχεται εάν το παιδί που δικαιούται απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας. Οι εφοριακοί θα εξετάσουν εάν:

* Το τέκνο που ζητά την απαλλαγή, ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.

* Το ακίνητο να αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα και ολόκληρο.

* Η κατοικία ή το οικόπεδο να παραμείνει στην κυριότητα του τέκνου για μία τουλάχιστον πενταετία.

* Το αίτημα για την απαλλαγή να υποβληθεί με την εμπρόθεσμη δήλωση.

* Το τέκνο ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών να μην έχουν ήδη τύχει στο παρελθόν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Στις κληρονομιές, ο έλεγχος εστιάζεται στις υποθέσεις στις οποίες υπήρξε απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής, επειδή η τιμή του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο τιμές ζώνης.

πηγη:www.capital.gr