ΟΑΕΕ : ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4321/2015

20150118033152!OAEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟ  ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ  Ν.4321/2015

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει  τους ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση Ν.4321/2015, ότι η δόση 31/03/2016 θα καταβληθεί προσαυξημένη, σύμφωνα με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής (5,05%)  Ν.4336/2015.

 

Για το νέο ποσό δόσης, θα αποσταλεί ατομικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους ασφαλισμένους.

 

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της ρύθμισής τους, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το όριο ανάληψης στην ανάθεση πάγιας εντολής που έχουν πραγματοποιήσει με το Τραπεζικό Ίδρυμα που συνεργάζονται, επαρκεί για την εξόφληση του  νέου ποσού δόσης καθώς και τυχόν ανεξόφλητης της 29/02/2016, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.