Ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών μέσα σε 10 μέρες γίνονται; – Μέχρι 12.1.2015 η μεταβολή για την ένταξη στο καθεστώς απαλλασσόμενων του ΦΠΑ (άρθρο 39)

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TaxHeaven

Το ερώτημα που τίθεται στο τίτλο του σημερινού σχολίου είναι ρητορικό, αφού σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, η απάντηση είναι γνωστή. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (βλ. παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013), θεσπίστηκε μία ακόμη διάταξη που έφερε αναστάτωση σε έναν ολόκληρο κλάδο αλλά εν γένει και στους φορολογούμενους πολίτες.

Αναφερόμαστε στη δραματική σύντμηση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων μεταβολών στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες1  (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Με την ανωτέρω διάταξη οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, αλλιώς θα υποστούν τις κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. Μάλιστα, έχουμε ζήσει όλοι μας τις συνέπειες της μείωσης του χρόνου υποβολής των σχετικών δηλώσεων από 30 σε 10 ημέρες. Όμως, πως είναι δυνατόν μέσα σ΄αυτόν τον κυκεώνα των φορολογικών υποχρεώσεων και των καταληκτικών ημερομηνιών να μπορέσουν οι υπόχρεοι να προβούν στην εμπρόθεσμη υποβολή αυτών των δηλώσεων μέσα σε δέκα ημέρες;

Βέβαια, το θέμα αυτό δεν είναι καινοφανές αφού μας έχει απασχολήσει όλους από την ημέρα που θεσπίστηκαν οι σχετικές διατάξεις. Αναφορές έγιναν από πλειάδα συναδέλφων τόσο μέσω γραπτών αναφορών στον κόμβο, μέσω αρθρογραφίας2, μέσω συλλογικών ανακοινώσεων αλλά και προφορικά, αφού το θέμα αυτό είχε γίνει θέμα συζήτησης από την πρώτη ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας ο Κ.Φ.Δ. Από την πλευράς μας είχαμε αναδείξει το θέμα αυτό μέσα από τη στήλη μας «Το σχόλιο της Δευτέρας».

Το χρονικό αυτό διάστημα των δέκα ημερών είναι πολύ μικρό αν αναλογιστεί κανείς για παράδειγμα τις διαδικασίες που απαιτούνται για τις ενάρξεις ή τις διακοπές των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο χρόνιος βρόχος της ελληνικής πραγματικότητας που ονομάζεται γραφειοκρατία, όπως επίσης οι ατελείωτες ουρές που σχηματίζονται στα αντίστοιχα τμήματα των αποδεκατισμένων Δ.Ο.Υ., καθώς και τα προβλήματα με τις διαδικασίες στο Γ.ΕΜ.Η.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν είναι εφικτό να γίνουν οι όποιες μεταβολές στο μητρώο των Δ.Ο.Υ. μέσα σε δέκα ημέρες.

Η πρόταση μας, που εν προκειμένω είναι καθολικό αίτημα των συναδέλφων, είναι να επανέλθει άμεσα η προθεσμία των 30 ημερών για τις ανωτέρω μεταβολές, έτσι ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προβαίνουν στις όποιες αλλαγές χωρίς το άγχος της επιβολής των προστίμων.

Επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 393 του ν. 2859/2000, όσοι επιθυμούν να προβούν σε μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα, πρέπει να υποβάλλουν κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Δηλαδή, η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να γίνει μέχρι τις 12.1.2015. Αν λάβουμε υπόψη τις αργίες των ημερών αυτών, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η προθεσμία για την ανωτέρω διαδικασία είναι ελάχιστη.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω και πάλι την αναγκαιότητα αλλαγής της ανωτέρω προθεσμίας και την επαναφορά στο προγενέστερο καθεστώς των 30 ημερών, προκειμένου να δοθεί μία ανάσα σε όλους αλλά και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Πρέπει να καταστεί σαφές στη Διοίκηση ότι, αναφορικά με ζητήματα τέτοιων προθεσμιών η σύντμηση του χρονικού ορίου υποβολής των σχετικών δηλώσεων δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλους μας και δεν επιφέρει κανένα όφελος στο Δημόσιο. Εκτός αν γίνεται από πλευράς υπ. Οικονομικών μόνο και μόνο για την είσπραξη των τσουχτερών προστίμων.

Ευελπιστώ οι υπεύθυνοι να αναλογιστούν εγκαίρως τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η διάταξη αυτή στην καθημερινότητα όλων και να προβούν άμεσα στην αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος, επαναφέροντας τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Καλημέρα και καλή δύναμη.

_________________________________
[1] Βλ. παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013: «4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου».

[2] Βλ. άρθρο του κ. Χρήστου Ν. Τότση με τίλτο «Επίκαιρα και πρακτικά θέματα» στο περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ (τεύχος 702 -Μάιος 2014), καθώς επίσης και στο σώμα του άρθρου του κ. Ι. Ζάννου με τίτλο «Tο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠA και τι αποτελεσματικότητα έχει» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ (τεύχος 708 -Δεκέμβριος 2014).

[3] Βλ. παρ. 1. του άρθρου 39: «Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος».

ΠΗΓΗ