Άνοιξε το taxis για τις φετινές φορολογικες δηλώσεις 2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:20

Άνοιξε αργά το απόγευμα  η ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεση τους περισσότερους από δυο μήνες προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημαντικότερη φορολογική υποχρέωση. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι και φέτος η 30η Ιουνίου αλλά θα αποτελέσει έκπληξη πρώτου μεγέθους αν δεν δοθεί η “καθιερωμένη” παράταση των περίπου τριών εβδομάδων χωρίς όμως αλλαγή του ημερολογίου πληρωμής του φόρου.

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκδίδεται άμεσα το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος και στις περιπτώσεις χρεωστικών εκκαθαριστικών, δηλαδή όταν προκύπτει φόρος, αυτός θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου του φόρου.

Και φέτος οι κωδικοί που αφορούν στο εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων θα είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς να έχει ο φορολογούμενος το δικαίωμα να επέμβει σε αυτούς.

Αντίθετα οι κωδικοί για τη δήλωση των δαπανών με πλαστικό χρήμα ή τις δαπάνες με αποδείξεις θα είναι ανοικτοί και απλώς θα υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για τους φορολογούμενους με τα στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών που έχουν πραγματοποιήσει και έχουν συγκεντρωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ηλεκτρονική πληροφόρηση θα υπάρχει και φέτος για τους τόκους που έχουν εισπράξει οι φορολογούμενοι από καταθέσεις καθώς και τις δαπάνες τους για την εξυπηρέτηση δανείων.

Εκτός από την προσθήκη του κωδικού 050 για τις δαπάνες αποδείξεων “της συζύγου”, καταργήθηκαν οι οι κωδικοί για την δήλωση ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών καθώς καταργήθηκε η σχετική έκπτωση φόρου.

Παράλληλα, προστέθηκαν νέοι κωδικοί στο συμπληρωματικό έντυπο δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα Ε2 για τη δήλωση των ενοικίων από βραχυχρόνια εκμίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών διαμοιρασμού (π.χ. AirBnB).

Γ. Πιτσιλής: Μην αφήνετε την δήλωση για την τελευταία στιγμή

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα και το βιβλιαράκι με τις αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης το οποίο περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, μήνυμα από τον διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Πιτσιλής σημειώνει: “Το φυλλάδιο αυτό έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017. Καλώ όλους –και ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες λογιστές / φοροτεχνικούς -να συνδράμουν την προσπάθειά μας για ομοιόμορφη κατανομή των ηλεκτρονικών υποβολών στον διαθέσιμο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης χρόνο.

Η μαζική συγκέντρωση δηλώσεων προς υποβολή την τελευταία στιγμή, που δυσχεραίνει υπέρμετρα και το έργο των λογιστών / φοροτεχνικών, είναι πιθανό να δημιουργήσει δυσλειτουργίες, που πρέπει να αποφευχθούν. Συνεχίζεται και φέτος η προσυμπλήρωση της δήλωσης με στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά από εργοδότες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ. Ωστόσο, είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμος ο έλεγχος της ορθότητας των προσυμπληρωμένων στοιχείων.

Ειδικά στις περιπτώσεις ασυμφωνίας βεβαιώσεων αποδοχών σε μισθωτούς, συνταξιούχους ή επιτηδευματίες, είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση, πριν υποβάλλετε τη δήλωσή σας. Εξακολουθεί να ισχύει η μείωση φόρου για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι δαπάνες που προβλέπονται και έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στον νόμο.

Επίσης, στον πίνακα 2 της δήλωσης προστέθηκαν νέοι κωδικοί 007-008 και συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8, προκειμένου να γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με αυτούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι. Σε ό,τι αφορά το έντυπο Ε3, ύστερα από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και της λογιστικής κοινότητας, προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις, που απλοποιούν σημαντικά το έργο των λογιστών / φοροτεχνικών και διευκολύνουν την υποβολή της δήλωσης. Στόχος μας είναι, κάθε χρόνο, η διαδικασία να είναι όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένη.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την ομαλή ροή και εξέλιξη της διαδικασίας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας”.

Σπύρος Δημητρέλης

Δείτε το βιβλιαράκι με τις αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2017

ΠΗΓΗ