ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΩΝ;

Σύμφωνα με το άρθ. 9 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε,

το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (δηλαδή για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας). Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. Ωστόσο, νομολογιακά έχει γίνει δεκτό, ότι η προαπαιτούμενη συμφωνία, εμπίπτει στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και η χορήγηση ή μη της συναίνεσης αυτού εξαρτάται από την εκ μέρους του στάθμιση των λειτουργικών αναγκών και της αποδοτικότητας της επιχείρησης, υπόκειται όμως σε έλεγχο καταχρηστικότητας (ΑΚ 281), όπως όλες οι εκδηλώσεις του διευθυντικού δικαιώματος.

πηγη