Ποιοι πρέπει και ποιοι όχι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Οι κατηγορίες φορολογουμένων που υποχρεούνται ή εξαιρούνται

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Υποχρεωμένα καταθέτουν φορολογική δήλωση, είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κλείσει τα 18 και ανεξάρτητα από το εάν είναι εξαρτώμενα μέλη ή όχι και αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

 

Επίσης, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν προβεί σε έναρξη επαγγέλματος, είναι και εκείνοι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

 

Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους εξωτερικού, θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μόνο εάν αποκτούν πραγματικό εισόδημα – φορολογούμενο βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς – ή απαλάσσεται από πηγές Ελλάδος. Επιπλέον, φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλλει και ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών.

 

Δήλωση υποχρεούται να καταθέσει και ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα. Μία ακόμα κατηγορία που πρέπει να δηλώσει τα εισοδήματά της, είναι ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή προσώπων που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

 

Συν τοις άλλοις όμως, υπόχρεοι είναι οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά, το οποίο έχει αποκτήσει έως και την ημέρα του θανάτου του.

Σημειώνεται ότι τα ζευγάρια, τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής, μπορούν να καταθέσουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.

 

Ποιοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση

 

Της υποχρέωσης υποβολής εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Εξαιρούνται επίσης και όσοι έχουν καρεί μοναχοί και το καθαρό ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν, δεν ξεπερνάει τις 9.500 ευρώ.

www.forologikanea.gr