Διπλό “χαράτσι” των Ταμείων σε όσους συνταξιούχους εργάζονται

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Διπλό “χαράτσι” θα πρέπει να καταβάλλουν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης –Εφάπαξ Παροχών  όσοι συνταξιούχοι αποφασίσουν να εργαστούν ενώ έχουν λάβει τη σύνταξη τους.

Το ένα “χαράτσι” θα το πληρώσουν μέσω της μείωσης 60% -100% την οποία θα υποστούν στην κύρια και επικουρική  σύνταξη τους (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από την 13η Μαΐου 2016 και έπειτα), όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσος Πετρόπουλος κατ’  εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 .

Αν μάλιστα, ένας συνταξιούχος εργασθεί σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή στο Δημόσιο, θα πρέπει να υποστεί πλήρη αναστολή της καταβολής της σύνταξης του, δηλάδη θα χάσει το 100% αυτής για όσο εργάζεται.

Το άλλο “χαράτσι” που θα πληρώσουν  ταυτόχρονα με τη μείωση 60%-100% των αποδοχών τους άμεσα οι ίδιοι οι συνταξιούχοι  (ως απασχολούμενοι ή αυταπασχολούμενοι), αλλά και οι εργοδότες τους (ή μόνο οι ίδιοι αν είναι αυταπασχολούμενοι) προκύπτει μέσω της υποχρέωσης καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών τους κάθε μήνα τουλάχιστον 26,9% (αν είναι αυταπασχολούμενοι) ή  27,1% (αν οι είναι μισθωτοί) επί των αποδοχών τους λόγω της απασχόλησης τους.

Έτσι –όπως σημειώνουν αναλυτές της κοινωνικής ασφάλισης στο Capital.gr – δεν φτάνει που ορισμένοι ασφαλισμένοι έχουν πληρώσει ακόμα και επί τέσσερις δεκαετίες ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία προκειμένου να “βγουν” στη σύνταξη, θα μένουν μόνο με το 40% ή και 0% των αποδοχών τους από τον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ  (λόγω της μείωσης 60% -100% στη σύνταξη τους ), αλλά και ταυτόχρονα θα πληρώνουν ξανά ασφαλιστικές εισφορές για όσο χρονικό διάστημα συνεχίσουν να δουλεύουν.

Μάλιστα, το ποσό το οποίο θα αφαιρείται κάθε μήνα από τη σύνταξη του συνταξιούχου  (σ.σ. 60% επί των συντάξιμων αποδοχών του) που θα συνεχίσει να δουλεύει,  δεν θα του επιστραφεί αναδρομικά, όταν σταματήσει να εργάζεται.

Το μόνο το οποίο θα του “προσφέρει” ο ΕΦΚΑ θα είναι η καταβολή του 100% της σύνταξης του κάθε μήνα (με ελάχιστη, προφανώς, προσαύξηση λόγω της καταβολής εισφορών ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση του), από τη στιγμή που διακόψει οριστικά κάθε απασχόληση ο συνταξιούχος που επέλεξε να συνεχίσει να δουλεύει μετά τη συνταξιοδότηση του.

Εκείνοι οι οποίοι θίγονται από αυτή τη διάταξη είναι όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (μαζί και του Δημοσίου) που  “αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα εξακολουθούν μεν να λαμβάνουν την κύρια και την επικουρική σύνταξή τους, αλλά το ακαθάριστο ποσό αυτών θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω εγκύκλιο.

Και συμπληρώνεται πως “κατά το διάστημα αυτό για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των οικείων διατάξεων του Ν. 4387/2016 (σ.σ. νόμου Κατρούγκαλου).

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνει πως “ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (σ.σ. Δημοσίου) αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους”. Με άλλα λόγια, όποιος συνταξιούχος εργασθεί στο Δημόσιο, θα χάσει το 100% της σύνταξης του για όσο διάστημα εργάζεται εκεί.

Ποιοι εξαιρούνται από τη μείωση 60% -100%

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όσους “βγήκαν” στη σύνταξη πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν τις 13.5.2016, όσους παίρνουν μετά τις 13.5.2016 συντάξεις αναπηρίας ή  συντάξεις χηρείας, αλλά και για όσους δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης τους στον ΕΦΚΑ λόγω της εργασίας τους.

Η εγκύκλιος Πετρόπουλου προβλέπει χαρακτηριστικά πως οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις συνταξιούχων :
α) Σε εκείνους, οι οποίοι έχουν “ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13.5.2016”.

Γι΄αυτούς “εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση συνταξιούχου, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την παρασχεθείσα εργασία στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή την αυτοαπασχόληση πριν και μετά τη συνταξιοδότηση”.

* Με άλλα λόγια, όπως σημειώνουν εργατολόγοι στο Capital.gr, όσοι έχουν “βγει” στη σύνταξη πριν τις 13.5.2016 και πιάσουν δουλειά μετά από τις 13 .5.2016 (ή είχαν ήδη πιάσει δουλεια πριν τις 13 .5.2016) δεν θα υποστούν τη μείωση 60% -100% στη σύνταξη τους.

β) Σε εκείνους που αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα,

γ) Σε εκείνους που παίρνουν σύνταξη “λόγω ανικανότητας (αναπηρίας)”.

Με άλλα λόγια, η μείωση 60% δεν αφορά τις συντάξεις αναπηρίας εκείνων που ως ΑμεΑ εργαστούν ακόμα και αν βγήκαν στη σύνταξη μετά τις 13.5.2016.

δ) Σε εκείνους που παίρνουν σύνταξη “λόγω θανάτου” (σ.σ. συντάξη χηρείας)

Έτσι, η μείωση 60% δεν αφορά τις συντάξεις χηρείας  εκείνων των συζύγων που εργαστούν, ακόμα και αν η εν λόγω σύνταξη έχει εκδοθεί μετά τις 13.5.2016.

πηγη