Δώρο Πάσχα – Πως υπολογίζεται; Ποιοί το δικαιούνται; Τι συμπεριλαμβάνεται; Πότε καταβάλλεται;

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

1. Πως υπολογίζεται το δώρο Πάσχα;

2. Ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα και ποιοι όχι;

3. Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα;

4. Τι περιλαμβάνεται στο δώρο Πάσχα και τι όχι;

5. Πίνακας υπολογισμού δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με μισθό.

6. Πίνακας υπολογισμού δώρου Πάσχα για εργάτες & ημερομίσθιους.

7. Παραδείγματα

 

Το δώρο γιορτών Πάσχα είναι ίσο με 1/15 μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Πάσχα  κατά αναλογία της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα κάθε μισθωτός ή  υπάλληλος θα αμειφτεί με  1/15 του μηνιαίου μισθού του και ο ημερομίσθιος 1 ημερομίσθια, για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Σάββατα και οι Κυριακές και όχι μόνο οι ημέρες εργασίας.

Αν η ημερήσια απασχόληση είναι μειωμένη, τότε και το ποσό του ημερομίσθιου θα είναι και αυτό ανάλογα μειωμένο. Αν όμως οι ώρες ανά ημέρα απασχόλησης δεν είναι σταθερές, δηλαδή όταν οι ημερήσιες αποδοχές είναι κυμαινόμενες, τότε ως ποσό για ημερήσιες αποδοχές παίρνεται ο μέσος όρος από τις αποδοχές αυτές.

Όταν ο μισθωτός εισπράττει, στο διάστημα από 1.1 – 30.04, και  κάποιο ποσό για τακτικέςκαι συγχρόνως νόμιμες υπερωρίες για τακτικές και σταθερές αποζημιώσεις για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις τότε το ποσό αυτό διαιρείται με τις ημέρες, μέσα στις οποίες πραγματικά απασχολήθηκε, για να εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό, και αυτό που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βλέπε σχετικού πίνακες.

 

Υπολογίζεται ως εξής:

 

Δώρο Πάσχα: Μισθωτοί - Ημερομίσθιοι

 

Ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα

 

Ποιοι δεν δικαιούνται δώρο Πάσχα

 

 

Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές αποδοχές, που παίρνει ο εργαζόμενος την 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Αν έχει λυθεί   η εργασιακή σχέση πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες, τότε τα δώρα υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν τη μέρα λύσης της εργασιακής σχέσης.

 

Τί δεν περιλαμβάνεται στο δώρο Πάσχα

 

 

Τί συμπεριλαμβάνεται στο δώρο Πάσχα

 

 

Πίνακας υπολογισμού δώρου Πάσχα - μισθωτοί

Πίνακας υπολογισμού δώρου Πάσχα - μισθωτοί

 

 

Πίνακας υπολογισμού δώρου Πάσχα για εργάτες & ημερομίσθιους

Πίνακας υπολογισμού δώρου Πάσχα για εργάτες & ημερομίσθιους

 

Ο συντελεστής μισθών για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για τους αμειβόμενους με μισθό υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Π.χ.

στις 79 μέρες: 79 επί 0,50/120 = 0,329167

στις 80 μέρες: 80 επί 0,50/120 = 0,333333.

Στη στήλη Ημέρες απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατο-κύριακα

 

Ο συντελεστής μισθών για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για ημερομίσθιους & εργάτες υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Π.χ.

στις 79: 15/120 = 9,875

στις 80: 15/120 = 10,000.

Στη στήλη Ημέρες απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατο-κύριακα

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο.1 ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Υπάλληλος εργάσθηκε από 1/1 – 31/3 με μικτό μηναίο 3.000 ευρώ.

Το Δώρο Πάσχα που θα πάρει υπολογίζεται ως εξής:

Για το διάστημα από 1/1 – 31/3 οι ημέρες απασχόλησης είναι 90 μέρες και ο αντίστοιχος συντελεστής είναι 0,375 οπότε το δώρο Πάσχα είναι:

3.000 Χ 0,375 = 1.125,00 χ 1,04166 = 1.171,87 ευρώ

 

Μισθοδοτική κατάσταση - δώρο Πάσχα

 

Λογιστικές εγγραφές - δώρο Πάσχα

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο.2 ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

Εργάτης εργάσθηκε από 1/1 – 28/2 με μικτό μηναίο μισθό είναι 60 ευρώ.

Το Δώρο Πάσχα που θα πάρει υπολογίζεται ως εξής:

Για το διάστημα από 1/1 – 28/2 οι ημέρες απασχόλησης είναι 59 μέρες και ο αντίστοιχος συντελεστής είναι 7,375 οπότε το δώρο Πάσχα είναι:

60 Χ 7,375 = 442,50 Χ 1,04166 = 460,93 ευρώ

 

 

Μισθοδοτική κατάσταση - δώρο Πάσχα

 

Λογιστικές εγγραφές - δώρο Πάσχα

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax