Ένα μήνα νωρίτερα οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι

Του Σπύρου Δημητρέλη

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει φέτος και κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις. Αν και η αρχική διάταξη προέβλεπε την υποβολή τους έως το τέλος Απριλίου, κάθε χρόνο η σχετική προθεσμία μεταφερόταν έως και τα μέσα ή το τέλος Ιουλίου. Έτσι οι φορολογούμενοι καλούνται για πρώτη φορά να ολοκληρώσουν τόσο νωρίς τη σχετική φορολογική υποχρέωση.

Την νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα η συγκεκριμένη προθεσμία θα ισχύει πλέον κάθε χρόνο. Με την ίδια τροπολογία μειώνεται και ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από τις 8 στις 6.

Ωστόσο  η πρώτη δόση δεν θα καταβάλλεται πλέον ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Οι υπόλοιπες πέντε δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

ΠΗΓΗ