Πτώση της αγοράς αξεσουάρ ένδυσης αναμένεται το 2016

Η αγορά καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης αναμένεται να καταγράψει υποχώρηση κατά 1,6% το τρέχον έτος, μετά από την άνοδο που εμφάνισε την περίοδο 2013-2015, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη της ICAP Group.

Μικρή υποχώρηση κατά 1,6% αναμένεται να παρουσιάσει η αγορά καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης το 2016, μετά την ανοδική πορεία που καταγράφηκε την περίοδο 2013-2015, σύμφωνα με πρώτη έκδοση της κλαδικής μελέτης «Καταστήματα Αξεσουάρ Ένδυσης» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εξεταζόμενο κλάδο διακρίνονται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αξεσουάρ ένδυσης που λειτουργούν ως «μεμονωμένα» καταστήματα, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης «αλυσίδων» καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης, πολυκαταστήματα, αλυσίδες και εξειδικευμένα καταστήματα ένδυσης που ασχολούνται (συμπληρωματικά) και με το λιανικό εμπόριο αξεσουάρ ένδυσης.

Βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κλάδου είναι ο μεγάλος αριθμός μεμονωμένων καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης που λειτουργούν στη χώρα, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός των αλυσίδων αξεσουάρ ένδυσης (καταστήματα που λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα). Βεβαίως, υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των αλυσίδων ως προς το είδος και το μέγεθός τους, αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων τους (εταιρικά καταστήματα, franchise, shop in shop, εκπτωτικά).

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ζήτηση για αξεσουάρ ένδυσης επηρεάζεται από το μέγεθος, τις μεταβολές και τη διάρθρωση του γυναικείου πληθυσμού, καθώς και από τις τιμές πώλησης των εν λόγω προϊόντων σε συνδυασμό και με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι η τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική τόσο των αλυσίδων όσο και των «μεμονωμένων» καταστημάτων πώλησης αξεσουάρ ένδυσης αλλά και η διαφήμιση.

Όπως σημειώνεται, η μέθοδος ανάπτυξης κάθε αλυσίδας αξεσουάρ ένδυσης διαφέρει. Ορισμένες εκμεταλλεύονται οι ίδιες το δίκτυο λιανικής τους (εταιρικά καταστήματα), ενώ άλλες αναπτύσσουν το δίκτυό τους μέσω της δικαιόχρησης (franchising), οπότε η δικαιοπάροχος εταιρία συνήθως διατηρεί έναν αριθμό εταιρικών καταστημάτων και τα υπόλοιπα εκμεταλλεύονται ανεξάρτητες επιχειρήσεις (δικαιοδόχοι).

Με βάση τη μελέτη, περαιτέρω ώθηση στον κλάδο της λιανικής πώλησης αξεσουάρ ένδυσης έδωσε η ανάπτυξη των πολυκαταστημάτων, καθώς και των μεγάλων εμπορικών κέντρων (malls). Στα συγκεκριμένα πολυκαταστήματα βρίσκονται σημεία πώλησης διαφόρων εμπορικών σημάτων (shop-in-shop), τα οποία είτε ανήκουν στις εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα εν λόγω εμπορικά σήματα, είτε ανήκουν στα πολυκαταστήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής ύφεσης επηρέασε αρνητικά ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου, με αποτέλεσμα κάποιες από τις υφιστάμενες αλυσίδες του χώρου να έχουν περιορίσει το δίκτυο καταστημάτων τους.

Η κ. Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η οποία επιμελήθηκε της συγκεκριμένης μελέτης αναφέρει σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς: «Το συνολικό μέγεθος αγοράς (πωλήσεις σε αξία) των καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,4% το 2014 και κατά 2,8% το 2015. Ωστόσο, προβλέπεται ότι θα επέλθει αντιστροφή της ανοδικής πορείας των πωλήσεων το 2016, καθώς εκτιμάται μικρή μείωση της αξίας της αγοράς (κατά 1,6%)».

Όσον αφορά στη διάρθρωση της συνολικής αγοράς ανά κατηγορία καταστημάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό (49%) επί των συνολικών πωλήσεων αξεσουάρ ένδυσης το 2015 εκτιμάται ότι κατέλαβαν συνολικά τα εξειδικευμένα (μεμονωμένα) καταστήματα αξεσουάρ ένδυσης, τα καταστήματα ένδυσης (που διαθέτουν και αξεσουάρ) και τα πολυκαταστήματα (HONDOS κ.λπ.). Ακολουθούν με 32% οι αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης (Η&Μ, ZARA κ.ά.). Περίπου το 19% της συνολικής αγοράς εκτιμάται ότι κάλυψαν οι αλυσίδες καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης.

H κ. Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της ICAP Group επισημαίνει σχετικά με τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, ότι λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, πολλοί στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για προϊόντα που έχουν χαμηλότερη τελική τιμή. Επίσης, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, τους αναγκάζει να «περικόψουν» τις μη αναγκαίες αγορές στις οποίες ανήκουν αρκετές κατηγορίες ειδών αξεσουάρ ένδυσης. Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες, παράγοντες του κλάδου αναμένουν στασιμότητα της αγοράς τη διετία 2017-2018.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης (δείγμα 6 επιχειρήσεων). Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψαν τα εξής:

– Οι συνολικές πωλήσεις τους σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 0,8% το 2014 σε σχέση με το 2013, ενώ τα μικτά κέρδη παρουσίασαν μικρή υποχώρηση κατά 0,4%.

– Η άνοδος των λοιπών λειτουργικών εξόδων σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών εσόδων οδήγησαν στην πτώση των λειτουργικών κερδών (-37,1%) το 2014.

– Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο την εξεταζόμενη διετία, με τα κέρδη όμως να περιορίζονται σημαντικά το 2014.

WWW.EURO2DAY.GR