ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ;

epixeirisi_gr-33

Πολλές φορές, όταν οι εργοδότες αντιμετωπίζουν αγωγές πρώην υπαλλήλων τους

για άκυρη απόλυση ή για συναφή θέματα, καταφεύγουν στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΔ ζητώντας με αίτησή τους να πληροφορηθούν για τη μετέπειτα εργασιακή πορεία των εργαζομένων τους. Τότε προκύπτει ζήτημα αν τα στοιχεία αυτά συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ώστε ανάλογα να εφαρμοστεί ο νόμος για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει γνωμοδοτήσει ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ στον πρώην εργοδότη βεβαίωσης για το αν ο πρώην εργαζόμενος ήταν άνεργοs σύμφωνα με τα μητρώα του ΟΑΕΔ και εάν ελάμβανε επιδότηση ανεργίας για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον των Δικαστηρίων.

ΠΗΓΗ