Τι μπορώ να κάνω αν δεν με πληρώνει ο εργοδότης μου;

epixeirisi_gr-33

Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος έχει τις εξής επιλογές :

Α) να ασκήσει αγωγή

Β) να προβεί σε επίσχεση εργασίας

Γ) να θεωρήσει ότι πρόκειται για βλαπτική μεταβολή, και επομένως ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας . Τότε έχει και αξίωση αποζημίωσης, εκτός αν η μη καταβολή του μισθού οφείλεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία του εργοδότη και όχι σε κακοβουλία.

Δ) Αν ο εργοδότης έχει την εμπορική ιδιότητα και η καθυστέρηση καταβολής μισθών είναι τόσο σημαντική, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση.

Ε) Υποβολή μήνυσης

Στ) Αν πρόκειται για εργάτες που εργάζονται με εργολάβο ο οποίος δεν καταβάλλει τον οφειλόμενο μισθό, αυτοί μπορούν να απαιτήσουν κατευθείαν το μισθό από τον κύριο του έργου.

ΠΗΓΗ