Βεβαιώσεις για φορολογικές δηλώσεις Οικ. Έτους 2014

Τις βεβαιώσεις τους μπορούν να εκτυπώσουν οι συνταξιούχοι και οι επαγγελματίες μέσα απο τις ηλεκτρονικές σελίδες απο τα ταμεία που τους αφορούν αλλά και οι αγρότες τις επιδοτήσεις τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Παρακάτω ανα κατηγορία τα ταμεία που μπορούν να απευθυνθούν:

Για τον Ο.Α.Ε.Ε τις βεβαιώσεις για συντάξεις και εισφορές μπορούν να την παραλάβουν απο διεύθυνση www.oaee.gr ,

Για βεβαιώσεις συντάξεων αλλά και ασφαλιστικών εισφορών Ο.Γ.Α. στην διεύθυνση: www.oga.gr.

Για επιδοτήσεις αγροτών στην διεύθυνση: www.opekepe.gr

Για βεβαιώσεις απο Μετοχικό Ταμείο Στρατού στην διεύθυνση: https://bebeosis.army.gr

Για βεβαιώσεις συντάξεων στην διεύθυνση: www.ika.gr

Για βεβαιώσεις συνταξιούχων Δημοσίου στην κατάλληλη εφαρμογή στο www.taxisnet.gr

Αν νευριάσετε παρακαλώ γράψτε για βοήθεια: www.atskakanis@gmail.com, www.atskakan@otenet.gr

ή τηλεφωνήστε στο τηλ. 2321027065