Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (π.ε.α.) και στις τροποποιητικές συμβάσεις σε υφιστάμενες μισθώσεις

energeiaka-pistopoihtikaΑπό τον Ορέστη Σειμένη, Φοροτεχνικό – Συγγραφέα

Ο νόμος προβλέπει την Εκδοση  στοιχείων Π.Ε.Α. στις περιπτώσεις μίσθωσης σε νέο  ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδος.

Όμως η ΓΓΔΕ  αξιώνει δήλωση στοιχείων ΠΕΑ ΚΑΙ στις Τροποποιητικές Συμβάσεις υφισταμένων μισθώσεων.

Οι πιο πολλές τροποποιήσεις αφορούν μείωση μισθώματος.

Για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε  5 έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής οφέλημης ονομαστικής ισχύος 20 έως 100 ΚW , και τουλάχιστον κάθε 2 έτη για συστήματα άνω των 100ΚW (και ανα 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο)

Πάντως το Π.Ε.Α. είναι ένα αποτυχημένο χαρτί ττου οποίου η έκδοση δεν φέρνει εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένα χαράτσι.

Ν.4122/15  άρθρο 12 & Ν.4342/15

ΠΗΓΗ