Υποβολή δηλώσεων για τον μήνα Απρίλιο 2014

Θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι επιτηδευματίες μέσα στον Απρίλιο καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα και στις 20 του μήνα που είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση, η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, θα μεταφερθεί στις 22 του μήνα. Θα πρέπει όμως να ενημερώσουν τα βιβλία τους και να υποβάλουν εστω και νωρίτερα την δήλωση ΦΠΑ, καθότι η 22α Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα και οποιος πρόλαβε ………. Συνοπτικά οι μεγαλύτερες υποχρεώσεις για τον μήνα Απρίλιο είναι:

22 Απριλίου 2014: 1. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο με απλογραφικά βιβλία Α, Β’ κατηγορίας και διπλογραφικά βιβλία Γ’ κατηγορίας

2. Υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ συμφωνητικών που υπογράφηκαν το τελευταίο τρίμηνο,

28 Απριλίου 2014:  1. Τελευταία ημέρα υποβολής της δήλωση INTRASTAT, ενδοκοινοτικών συναλλαγών και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγων, για συναλλαγές που έγιναν τον προηγούμενο μήνα.

2. Απόδοση παρακρατούμενου φόρου απο δικαιώματα – τόκους- μερίσματα Φεβρουαρίου 2014.

30 Απριλίου 2014 : 1. Υποβολή δήλωσης Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξιών, αστικών εταιριών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών και των κοινωνιών αστικού δικαίου – το έντυπο Ε5.

2. Οριστική δήλωση Ε7( ΦΜΥ).

3. Οριστική δήλωση παρακρατούμενων φόρων ελευθέρων επαγγελματιών

4. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία.

Επίσης, στις 30 Απριλίου 2014 έχουμε την υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων Ιανουαρίου 2014 μετά απο παράταση 1 μήνα αλλά και του Φεβρουαρίου, 2014 μαζί, απο τους φορείς γενικής κυβέρνησης, απο μισθωτη εργασία και συντάξεις, απο αποζημίωση απολυωμένων, απο τεχνικές εργασίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, απο εισόδημα εργοληπτών κάθε είδους τεχνικών έργων κλπ., απο δικηγορικούς συλλόγους και τέλος απο τόκους – μερίσματα – δικαιώματα.

Τέλος, στις 30 Απριλίου 2014, έρχεται και η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο Ι.Κ.Α  για κοινές αλλά και οικοδομικές επιχειρήσεις μαζί με την πληρωμή των ενσήμων.

Αρκετά βαρύ το πρόγραμμα για τον Απρίλιο, πρώτα όμως έρχεται το Πάσχα, ας προσευχηθούμε, ας ξεκουραστούμε και ας κρατήσουμε και κανένα ψιλό για τις υποχρεώσεις μας.

Ατσκακάνης Αλέξανδρος

Αν μπερδευτήκατε παρακαλώ γράψτε στο: atskakanis@gmail.com