Αύξηση παραγωγής σε 12 από τους 24 κλάδους την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014

ΠΗΓΗ
Οι επιχειρήσεις των δώδεκα από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους της χώρας παρήγαγαν κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2014 περισσότερα προϊόντα από όσα είχαν παράξει την ίδια χρονική περίοδο του 2013.

Η ανάκαμψη των κλάδων αυτών, που αντισταθμίστηκε μερικώς από την πτώση παραγωγής των υπόλοιπων κλάδων, φαίνεται να τροφοδοτήθηκε κατά βάση από ασθενική, έστω, βελτίωση της εσωτερικής ζήτησης, αφού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκε κάμψη των εξαγωγών σειράς βιομηχανικών προϊόντων.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης της συνολικής παραγωγής της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% (μείωση 1,2% την ίδια χρονική περίοδο του 2013), καθώς ο συνολικός όγκος της παραγωγής μεταποιημένων βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκε με ρυθμό 1% τον Ιανουάριο, 1,9% τον Φεβρουάριο, 1,2% τον Μάιο, 2,3% τον Ιούλιο, 3,5% τον Οκτώβριο και 5,5% τον Νοέμβριο, ενώ μειώθηκε με ρυθμό 1,5% τον Μάρτιο, 3% τον Απρίλιο, 3,6% τον Ιούνιο, 0,9% τον Αύγουστο και 2,1% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον όγκο των προϊόντων που είχαν παραχθεί τους ίδιους μήνες του 2013.

Ειδικότερα τον μήνα Νοέμβριο, οπότε σημειώθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής (+5,5%), η άνοδος τροφοδοτήθηκε κατά βάση από τη μεγάλη, διψήφια ποσοστιαία αύξηση του όγκου παραγωγής παραγώγων πετρελαίων (+28,3%).

Ωστόσο, λόγω της σημαντικής και παρατεταμένης μείωσης της παραγωγής τα τελευταία χρόνια ο όγκος της συνολικής παραγωγής το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 ήταν κατά 13,1% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο όγκο της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2010, που αποτελεί από τον περασμένο Αύγουστο το έτος βάσης των μετρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα, οριακά έστω, κατέγραψαν το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξής δώδεκα κλάδοι παραγωγής:

 • Τροφίμων με ποσοστιαία μεταβολή +1,2% τον Ιανουάριο (+2,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,4% τον Φεβρουάριο (-4,1%), +0,3% τον Μάρτιο (-2,6%), -3,7% τον Απρίλιο (+2,1%), +2,7% τον Μάιο (-9,6%), -1,8% τον Ιούνιο (-2,0%), +2,5% τον Ιούλιο (-6,1%), -1,3% τον Αύγουστο (-10,0%), -4,4% τον Σεπτέμβριο (-5,6%), -0,2% τον Οκτώβριο (-2,8%), +3,6% τον Νοέμβριο (-4,1%) και συνολικά +0,5% το ενδεκάμηνο (-3,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 7,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Χάρτου με ποσοστιαία μεταβολή -9,0% τον Ιανουάριο (+4,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,7% τον Φεβρουάριο (+3,3%), +4,9% τον Μάρτιο (-2,7%), +11,2% τον Απρίλιο (+8,9%), +1,8% τον Μάιο (+2,5%), +5,6% τον Ιούνιο (-0,9%), +6,0% τον Ιούλιο (+6,9%), +5,7% τον Αύγουστο (-12,7%), +1,8% τον Σεπτέμβριο (+1,3%), +9,5% τον Οκτώβριο (-1,0%), +5,3% τον Νοέμβριο (+4,7%) και συνολικά +5,7% το ενδεκάμηνο (+2,6%), σε επίπεδα που είναι κατά 4,6% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Παραγώγων πετρελαίου με ποσοστιαία μεταβολή +3,0% τον Ιανουάριο (+2,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,9% τον Φεβρουάριο (+4,2%), -14,9% τον Μάρτιο (+23,5%), -1,6% τον Απρίλιο (-1,0%), +6,7% τον Μάιο (+20,1%), +2,3% τον Ιούνιο (+31,4%), +19,1% τον Ιούλιο (+13,1%), +0,1% τον Αύγουστο (+8,8%), +8,6% τον Σεπτέμβριο (-0,8%), +22,6% τον Οκτώβριο (-13,3%), +28,3% τον Νοέμβριο (-14,5%) και συνολικά +6,6% το ενδεκάμηνο (+5,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 17,5% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Χημικών με ποσοστιαία μεταβολή +6,3% τον Ιανουάριο (-11,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,6% τον Φεβρουάριο (+2,6%), -0,8% τον Μάρτιο (+1,9%), -7,0% τον Απρίλιο (+7,8%), -2,9% τον Μάιο (-4,9%), -3,7% τον Ιούνιο (+7,0%), -2,3% τον Ιούλιο (-0,7%), -1,5% τον Αύγουστο (+11,4%), -3,3% τον Σεπτέμβριο (+5,2%), +6,3% τον Οκτώβριο (+0,1%), -3,6% τον Νοέμβριο (+4,4%) και συνολικά +1,2% το ενδεκάμηνο (+1,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 6,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Πλαστικών με ποσοστιαία μεταβολή +4,3% τον Ιανουάριο (-10,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,1% τον Φεβρουάριο (+4,0%), -2,1% τον Μάρτιο (-4,0%), -7,5% τον Απρίλιο (+3,3%), +3,6% τον Μάιο (-6,4%), -5,7% τον Ιούνιο (+5,8%), -4,1% τον Ιούλιο (-1,5%), -2,2% τον Αύγουστο (-2,1%), -7,6% τον Σεπτέμβριο (-0,9%), +1,9% τον Οκτώβριο (-2,1%), +2,1% τον Νοέμβριο (-0,6%) και συνολικά +0,2% το ενδεκάμηνο (-1,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 11,7% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Βασικών μετάλλων με ποσοστιαία μεταβολή +8,4% τον Ιανουάριο (-13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,0% τον Φεβρουάριο (-12,9%), +17,8% τον Μάρτιο (-17,4%), +1,0% τον Απρίλιο (+18,2%), +15,0% τον Μάιο (-16,2%), +2,4% τον Ιούνιο (-0,1%), -2,1% τον Ιούλιο (-6,3%), +1,5% τον Αύγουστο (+1,4%), +5,5% τον Σεπτέμβριο (-8,0%), +2,3% τον Οκτώβριο (-9,5%), +8,7% τον Νοέμβριο (-0,6%) και συνολικά +6,0% το ενδεκάμηνο (-6,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 2,9% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Μεταλλικών προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή -3,8% τον Ιανουάριο (-12,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,4% τον Φεβρουάριο (-14,7%), -7,7% τον Μάρτιο (-17,1%), -10,5% τον Απρίλιο (-5,4%), +12,9% τον Μάιο (-17,7%), +4,2% τον Ιούνιο (-9,2%), +2,6% τον Ιούλιο (-10,3%), +8,5% τον Αύγουστο (-17,2%), -9,7% τον Σεπτέμβριο (-12,2%), -13,3% τον Οκτώβριο (-6,0%), -7,8% τον Νοέμβριο (-11,7%) και συνολικά +0,2% το ενδεκάμηνο (-7,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 20,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή +131,6% τον Ιανουάριο (-4,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +88,5% τον Φεβρουάριο (+4,3%), +39,8% τον Μάρτιο (+16,9%), +75,3% τον Απρίλιο (+8,4%), +122,9% τον Μάιο (-37,5%), +49,6% τον Ιούνιο (-27,0%), -33,2% τον Ιούλιο (+55,2%), +47,6% τον Αύγουστο (+77,1%), -43,6% τον Σεπτέμβριο (+125,7%), +18,7% τον Οκτώβριο (+25,9%), -20,1% τον Νοέμβριο (+30,5%) και συνολικά +13,9% το ενδεκάμηνο (+15,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 0,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Μηχανημάτων με ποσοστιαία μεταβολή +26,1% τον Ιανουάριο (-20,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +14,2% τον Φεβρουάριο (-20,8%), +40,3% τον Μάρτιο (+13,5%), -6,0% τον Απρίλιο (+12,4%), -21,2% τον Μάιο (+48,4%), -15,5% τον Ιούνιο (-3,0%), -9,8% τον Ιούλιο (+2,4%), -1,8% τον Αύγουστο (-2,5%), -9,2% τον Σεπτέμβριο (-0,5%), +19,7% τον Οκτώβριο (-13,9%), +17,6% τον Νοέμβριο (-16,5%) και συνολικά +1,4% το ενδεκάμηνο (+0,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 21,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Μηχανοκίνητων οχημάτων με ποσοστιαία μεταβολή +269,7% τον Ιανουάριο (-49,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +23,1% τον Φεβρουάριο (-22,0%), +8,8% τον Μάρτιο (+10,9%), -44,7% τον Απρίλιο (-20,7%), -9,9% τον Μάιο (+18,2%), +9,5% τον Ιούνιο (+5,5%), +3,0% τον Ιούλιο (+9,7%), -20,1% τον Αύγουστο (-33,2%), -54,0% τον Σεπτέμβριο (-34,7%), -30,7% τον Οκτώβριο (+30,4%), +64,5% τον Νοέμβριο (+35,1%) και συνολικά +5,9% το ενδεκάμηνο (-3,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 38,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Διαφόρων άλλων προϊόντων λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων με ποσοστιαία μεταβολή -12,2% τον Ιανουάριο (-19,3% τον ίδιο μήνα του 2013), -7,3% τον Φεβρουάριο (+20,2%), -18,1% τον Μάρτιο (-16,0%), +4,5% τον Απρίλιο (-5,7%), -2,8% τον Μάιο (-8,1%), +10,6% τον Ιούνιο (+6,0%), +9,9% τον Ιούλιο (+13,1%), -29,3% τον Αύγουστο (+17,7%), +2,5% τον Σεπτέμβριο (+6,6%), +34,5% τον Οκτώβριο (-11,7%), +0,3% τον Νοέμβριο (+8,3%) και συνολικά +7,1% το ενδεκάμηνο (+2,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 17,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Επισκευής και εγκατάστασης μηχανών με ποσοστιαία μεταβολή +16,2% τον Ιανουάριο (-18,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +12,7% τον Φεβρουάριο (-19,8%), +6,2% τον Μάρτιο (-10,7%), +5,3% τον Απρίλιο (-24,1%), -1,8% τον Μάιο (-16,7%), +13,3% τον Ιούνιο (-1,4%), +1,6% τον Ιούλιο (-22,2%), -0,3% τον Αύγουστο (-17,8%), +5,6% τον Σεπτέμβριο (-17,8%), +5,4% τον Οκτώβριο (+10,4%), -8,2% τον Νοέμβριο (+1,9%) και συνολικά +1,5% το ενδεκάμηνο (-4,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 32,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.

Συγχρόνως, μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα κατέγραψαν το πρώτο ενδεκάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξής, υπόλοιποι δώδεκα κλάδοι παραγωγής:

 • Ποτών με ποσοστιαία μεταβολή -5,9% τον Ιανουάριο (-1,5% τον ίδιο μήνα του 2013), -1,5% τον Φεβρουάριο (+9,4%), +20,1% τον Μάρτιο (-1,2%), +4,0% τον Απρίλιο (+9,8%), -14,3% τον Μάιο (+8,9%), -17,5% τον Ιούνιο (+4,8%), +1,4% τον Ιούλιο (-19,1%), +2,6% τον Αύγουστο (-20,0%), -3,5% τον Σεπτέμβριο (+8,5%), -1,5% τον Οκτώβριο (-7,9%), -9,0% τον Νοέμβριο (+2,9%) και συνολικά -4,6% το ενδεκάμηνο (-2,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 14,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Καπνού με ποσοστιαία μεταβολή -20,9% τον Ιανουάριο (-6,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -12,8% τον Φεβρουάριο (+16,5%), -16,4% τον Μάρτιο (-1,7%), -17,9% τον Απρίλιο (+9,0%), +0,9% τον Μάιο (-17,8%), +1,1% τον Ιούνιο (-7,9%), -11,5% τον Ιούλιο (+7,0%), -5,3% τον Αύγουστο (+8,1%), +6,1% τον Σεπτέμβριο (+2,0%), -0,5% τον Οκτώβριο (-12,1%), +1,6% τον Νοέμβριο (+28,9%) και συνολικά -6,9% το ενδεκάμηνο (+1,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 3,4% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Κλωστοϋφαντουργικών υλών με ποσοστιαία μεταβολή -27,7% τον Ιανουάριο (+1,3% τον ίδιο μήνα του 2013), -7,8% τον Φεβρουάριο (-14,3%), -5,4% τον Μάρτιο (-14,9%), -6,7% τον Απρίλιο (-4,6%), -3,3% τον Μάιο (-16,7%), -14,3% τον Ιούνιο (+3,4%), -14,8% τον Ιούλιο (-8,5%), -8,5% τον Αύγουστο (-20,6%), -12,9% τον Σεπτέμβριο (-4,5%), -8,2% τον Οκτώβριο (-5,1%), +2,4% τον Νοέμβριο (-22,4%) και συνολικά -14,0% το ενδεκάμηνο (-9,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 41,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Ενδυμάτων με ποσοστιαία μεταβολή -11,0% τον Ιανουάριο (+19,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -6,8% τον Φεβρουάριο (+18,5%), -7,6% τον Μάρτιο (-11,6%), -2,5% τον Απρίλιο (+0,2%), -11,9% τον Μάιο (+1,7%), -21,3% τον Ιούνιο (+8,6%), +3,5% τον Ιούλιο (-22,7%), -14,9% τον Αύγουστο (+12,5%), -4,1% τον Σεπτέμβριο (-27,1%), +5,9% τον Οκτώβριο (-13,4%), -8,4% τον Νοέμβριο (-16,4%) και συνολικά -7,2% το ενδεκάμηνο (-5,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 37,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Δέρματος και υπόδησης με ποσοστιαία μεταβολή -32,4% τον Ιανουάριο (+3,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -1,3% τον Φεβρουάριο (-17,2%), -10,4% τον Μάρτιο (-6,7%), -6,0% τον Απρίλιο (-16,9%), -15,3% τον Μάιο (+20,8%), -9,1% τον Ιούνιο (+98,8%), -18,4% τον Ιούλιο (+10,3%), -48,1% τον Αύγουστο (-3,7%), -11,8% τον Σεπτέμβριο (-1,5%), -14,4% τον Οκτώβριο (-30,8%), -16,0% τον Νοέμβριο (+1,0%) και συνολικά -15,5% το ενδεκάμηνο (-2,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 47,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Ξύλου με ποσοστιαία μεταβολή -33,5% τον Ιανουάριο (-10,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -33,0% τον Φεβρουάριο (+27,3%), -39,0% τον Μάρτιο (+5,5%), -50,7% τον Απρίλιο (-6,1%), -0,9% τον Μάιο (-38,7%), -1,7% τον Ιούνιο (-27,9%), +5,8% τον Ιούλιο (-31,8%), -13,9% τον Αύγουστο (-27,7%), +2,0% τον Σεπτέμβριο (-47,7%), -19,9% τον Οκτώβριο (-33,1%), -17,5% τον Νοέμβριο (-23,9%) και συνολικά -11,8% το ενδεκάμηνο (-26,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 59,6% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων με ποσοστιαία μεταβολή +0,2% τον Ιανουάριο (-15,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,5% τον Φεβρουάριο (-16,8%), -1,7% τον Μάρτιο (-6,8%), -5,3% τον Απρίλιο (-11,6%), -9,6% τον Μάιο (-5,8%), -8,0% τον Ιούνιο (-6,5%), -5,1% τον Ιούλιο (-12,6%), +13,9% τον Αύγουστο (-8,8%), -4,4% τον Σεπτέμβριο (-6,3%), -2,0% τον Οκτώβριο (-3,2%), -5,7% τον Νοέμβριο (+18,1%) και συνολικά -1,9% το ενδεκάμηνο (-5,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 43,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Φαρμάκων με ποσοστιαία μεταβολή +3,7% τον Ιανουάριο (+11,9% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,5% τον Φεβρουάριο (+7,9%), -7,0% τον Μάρτιο (+17,0%), -1,0% τον Απρίλιο (-11,4%), -6,5% τον Μάιο (+1,4%), -9,7% τον Ιούνιο (+17,1%), +1,6% τον Ιούλιο (+2,2%), -7,2% τον Αύγουστο (+2,4%), -6,0% τον Σεπτέμβριο (+21,7%), -13,2% τον Οκτώβριο (+17,8%), +1,9% τον Νοέμβριο (-3,5%) και συνολικά -4,1% το ενδεκάμηνο (+8,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 2,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Μη μεταλλικών ορυκτών με ποσοστιαία μεταβολή -8,1% τον Ιανουάριο (+38,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,9% τον Φεβρουάριο (+30,5%), +2,3% τον Μάρτιο (-5,1%), -2,7% τον Απρίλιο (-4,4%), -3,4% τον Μάιο (-9,4%), -3,7% τον Ιούνιο (-4,9%), +1,8% τον Ιούλιο (-15,1%), -10,8% τον Αύγουστο (+3,1%), -9,9% τον Σεπτέμβριο (-6,0%), +1,0% τον Οκτώβριο (+0,6%), +12,4% τον Νοέμβριο (-5,3%) και συνολικά -0,2% το ενδεκάμηνο (-1,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 44,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με ποσοστιαία μεταβολή -18,5% τον Ιανουάριο (-18,2% τον ίδιο μήνα του 2013), -15,2% τον Φεβρουάριο (-9,4%), -14,0% τον Μάρτιο (-14,2%), -16,9% τον Απρίλιο (-0,2%), -8,0% τον Μάιο (-11,2%), -22,5% τον Ιούνιο (+10,0%), -17,8% τον Ιούλιο (-8,7%), -2,8% τον Αύγουστο (-25,5%), -2,0% τον Σεπτέμβριο (-17,4%), +4,1% τον Οκτώβριο (-25,6%), -15,7% τον Νοέμβριο (-16,3%) και συνολικά -12,8% το ενδεκάμηνο (-12,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 37,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με ποσοστιαία μεταβολή +2,5% τον Ιανουάριο (-23,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -14,0% τον Φεβρουάριο (-12,0%), +6,9% τον Μάρτιο (-27,3%), +1,8% τον Απρίλιο (-14,3%), -14,6% τον Μάιο (-3,9%), -48,7% τον Ιούνιο (+47,1%), -28,8% τον Ιούλιο (+2,4%), -53,7% τον Αύγουστο (+42,5%), -38,5% τον Σεπτέμβριο (+6,0%), -48,7% τον Οκτώβριο (+137,2%), -51,9% τον Νοέμβριο (+125,3%) και συνολικά -39,0% το ενδεκάμηνο (-20,6%), σε επίπεδα που είναι κατά 65,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.
 • Επίπλων με ποσοστιαία μεταβολή +14,3% τον Ιανουάριο (-29,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,0% τον Φεβρουάριο (-31,5%), -6,6% τον Μάρτιο (-28,7%), +3,7% τον Απρίλιο (-21,7%), +8,0% τον Μάιο (-27,5%), -6,3% τον Ιούνιο (-12,3%), -7,9% τον Ιούλιο (-20,0%), -0,7% τον Αύγουστο (-12,7%), -2,9% τον Σεπτέμβριο (-13,1%), -6,6% τον Οκτώβριο (-15,3%), -11,1% τον Νοέμβριο (+4,7%) και συνολικά -2,6% το ενδεκάμηνο (-18,1%), σε επίπεδα που είναι κατά 55,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ενδεκαμήνου του έτους 2010.

Σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο του 2013, οι ποσοστιαίες μεταβολές του όγκου παραγωγής κατά το ενδεκάμηνο του 2014 είναι βελτιωμένες στους 16 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους, καθώς σε τέσσερις άλλους κλάδους, πέραν των δώδεκα που παρουσίασαν αύξηση παραγωγής, επιβραδύνθηκε η πτώση της παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ συγκεντρώνονται από δείγμα 1.338 επιχειρήσεων. Τα ερευνώμενα προϊόντα ανέρχονται σε 354 και η μέτρησή τους γίνεται είτε σε φυσικές μονάδες παραγωγής ή σε αξία παραγωγής ή σε αξία πωλήσεων, ανάλογα με τις σχετικές προδιαγραφές για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.