Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με το δημοσίευμα Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, παρέχει στους χρήστες σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν στατιστικά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και μάλιστα συγκεντρωμένα σε ένα δημοσίευμα.

Στο δημοσίευμα περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Οι στατιστικές χρονοσειρές που περιέχονται στο δημοσίευμα καταρτίζονται, κυρίως, από την ΕΛΣΤΑΤ. Παρουσιάζονται, όμως, επίσης, συγκριτικοί πίνακες με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιλεγμένους κοινωνικούς δείκτες.

Γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το δημοσίευμα απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις. Το δημοσίευμα θα ενημερώνεται την πρώτη Παρασκευή των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δημοσίευμα Συνθήκες Δια βίωσης στην Ελλάδα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ (τηλ. 213 1352022, email: data.dissem@statistics.gr).

Στην έκθεση περιέχονται ενδιαφέροντα στατιστικά όπως :

-Δημογραφικοί δείκτες: γήρανση πληθυσμού , γάμοι, διαζύγια κλπ.

-Δείκτες αγοράς εργασίας : Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, Πληθυσμός ηλικίας 20 – 64 ετών κατά κατάσταση απασχόλησης, άνεργοι , μακροχρόνια άνεργοι, πληθυσμός που διαμένει σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κλπ

-Δείκτες Φτώχειας – ανισότητας : Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών,Χάσμα (βάθος) κινδύνου φτώχειας,: Άτομα με υλικές στερήσεις,Νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους,

-Δείκτες Εκπαίδευσης : Πρωτοβάθμια,Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό,Μαθητές ανα δάσκαλο (δημοτικά σχολεία),Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,Ανώτατη εκπαίδευση, Μεταπτυχιακοί φοιτητές – Διδακτορικοί φοιτητές, κλπ

-Δείκτες υγείας: Ποσοστό ατόμων με ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν για διάφορους λόγους<3>, κατά πεντημόριο ισοδύναμου εισοδήματος, Ποσοστιαία κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας του συστήματος κλπ

-Δείκτες μύησης πληθυσμού στις νέες τεχνολογίες.

Δείτε μερικά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση της Στατιστικής υπηρεσίας .

 

Πληθυσμός της Ελλάδας και Γεωγραφική κατανομή αυτού   ΠΗΓΗ

Αγορά εργασίας

Μακροχρόνια άνεργοι

Πλυθυσμός που διαμένει σε νοικκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο

Ποσοστά ανεργίας

Κίνδυνος φτώχειας

Κίνδυνος φτώχεια κατα φύλο

Κίνδυνος φτώχεια κατα εκπαίδευση

Χάσμα κινδύνου φτώχειας

 

 

Μόνιμος πληθυσμός 10,816,286
Αστικές περιοχές 8,285,259
Αγροτικές περιοχές 2,531,027
Νόμιμος πληθυσμός 9,904,286
De facto πληθυσμός 10,940,777