Κερδίζει χρήστες το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τρια στα 10 άτοµα, που έχουν οποτεδήποτε χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο έκαναν κατά το Α΄ τρίµηνο του 2014 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου.

Κερδίζει χρήστες το ηλεκτρονικό εμπόριο - Τι «ψώνισαν» οι Έλληνες online

Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίµηνο του 2014 ανέρχεται στο 29,5%, το οποίο υποδηλοί αύξηση κατά 9,3% σε σχέση µε το Α΄ τρίµηνο του 2013.

Όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται αύξηση στην πραγµατοποίηση των αγορών µέσω του διαδικτύου, ενώ για το προηγούµενο έτος 2013 είχε καταγραφεί στασιµότητα.

Την τελευταία τετραετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που δηλώνουν ότι µέχρι και τον Μάρτιο, κάθε έτους, δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου, από 70,9% το 2010, µειώθηκε σε 53,7% το 2014 (µείωση 32,0%).

Το προφίλ των καταναλωτών που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές

Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές / παραγγελίες προκύπτει ότι, για το Α΄ τρίµηνο του 2014, το 53,3% είναι άνδρες και το 46,7% γυναίκες. Τα ποσοστά των γυναικών που πραγµατοποιούν αγορές παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση µεταξύ των ετών 2012 – 2014, και οι µεταξύ ανδρών και γυναικών αποκλίσεις σε ποσοστιαίες µονάδες µειώνονται από 13,8% σε 11,6% και 6,6%, αντίστοιχα.

Το 29,4% όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 25 – 34 ετών.

Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΑΤΕΙ, ΑΕΙ ή µε µεταπτυχιακές σπουδές) ανέρχονται στο 51,8% και οι µέσου µορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης) στο 38,7%.

Αγοραζόµενα είδη και παραγγελίες

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική χρήση και παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2013– Μαρτίου 2014, σε σχέση µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούµενου έτους, είναι:

φάρµακα, κατά 101,9%,

• είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη, κατά 41,0%,

• εξαρτήµατα και περιφερειακός εξοπλισµός (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά 36,1%,

• ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάµερες, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, DVDs κλπ.), κατά 24,9%.

Τα είδη που οι αγορές / παραγγελίες τους κατέγραψαν µείωση, κατά την ίδια χρονική περίοδο, είναι:

• υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης, κατά 42,9%,

• ταινίες, µουσική, κατά 34,5%,

• εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογράφο κλπ.), κατά 20,4%,

• βιβλία (σε ηλεκτρονική ή µη µορφή), περιοδικά, εφηµερίδες, κατά 17,6%,

• ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.), κατά 14,7%,

• οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.), κατά14,1%,

• διαµονή σε καταλύµατα (ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίσµατα κλπ.), κατά 3,9%.

Ειδικότερα, για τις ηλεκτρονικές αγορές καταλυµάτων, ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εισιτηρίων για
εκδηλώσεις καταγράφεται συνεχής µείωση την τελευταία τριετία.

Το 51,8% όσων πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές για προσωπική χρήση, κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, έκανε την πληρωµή τους µετρητοίς ή µε κατάθεση χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό, το 37,3% µέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, το 22,3% µέσω προπληρωµένης κάρτας (pre-paid) ή προπληρωµένο λογαριασµό και το 4,8% µε µεταβίβαση χρηµάτων µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.

Το 73,3% των καταναλωτών επιλέγει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις, το 40,0% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 21,0% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών ανέρχεται στο 3,9%.

ΠΗΓΗ