Με δανεικά 25 δισ. κεφάλαια και 43 δισ. ρευστότητα, οι τράπεζες σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν με 9-10 δισ την οικονομία, πράττουν σωστά;

Η χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες είναι κίνηση υψηλού ρίσκου….

Με 25 δισ. δανεικά κεφάλαια και 43 δισ. δανεική ρευστότητα….οι τράπεζες σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν με 9-10 δισ την οικονομία, πράττουν σωστά;
Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα haircuts στα collaterals των ελληνικών τραπεζών εξέλιξη που θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 7 δισεκ. της ρευστότητας χωρίς να αλλάξουν οι εγγυήσεις.
Δηλαδή με τα υφιστάμενα collaterals οι ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν κατά 7 δισεκ. την ρευστότητα τους απλά γιατί μειώθηκαν τα haircuts.
Η κίνηση αυτή της ΕΚΤ πραγματοποιήθηκε περισσότερο για να διασφαλίσει ότι με τις αγορές τραπεζικών assets στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης….θα αγοράζει καλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία και όχι σκουπίδια.
Στο πάζλ της ρευστότητας θα πρέπει να αξιολογηθεί και το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2015 λήγουν 21 δισεκ. εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και πρέπει οι τράπεζες να την αντικαταστήσουν με άλλα assets.
Υπό αυτό το πρίσμα το ερώτημα με 25 δισ. δανεικά κεφάλαια και 43 δισ. δανεική ρευστότητα….οι τράπεζες σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν με 9-10 δισ την οικονομία, πράττουν σωστά είναι πολύ επίκαιρο.
Αν θέλουμε να προσθέσουμε και άλλους αστάθμητους παράγοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το εξής.
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το ελληνικό banking θα μπορούσε να κοστίσει έως 5 δισεκ. σε κεφάλαια, σύσταση αναπτυξιακής τράπεζας και κάλυψη haircut στο ιδιωτικό χρέος υπό όρους και παραμέτρους που ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Η απόφαση των τραπεζών να ανακοινώσουν προγράμματα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας ύψους 9-10 δισεκ. προ αποπληρωμών, καθώς με τις αποπληρωμές θα φθάσουν τα 4-5 δισεκ. είναι στρατηγική κίνηση υψηλού ρίσκου.
Ας ληφθεί υπόψη ότι οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν 25 δισεκ. σε κεφάλαια και 43 δισεκ. σε ρευστότητα.
Συν τοις άλλοις οι καταθέσεις παραμένουν για 18 μήνες σταθερές στα 163-164 δισεκ. ευρώ και η παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ είναι απαραίτητη.
Βέβαια οι τράπεζες θα αντλήσουν ρευστότητα μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αλλά και πάλι αν δεν υπάρξει μεγάλη αύξηση των καταθέσεων, οι τράπεζες θα υλοποιούν στρατηγικές υψηλού ρίσκου.
Συν τοις άλλοις θα πρέπει να εγγράψουν όλες οι τράπεζες την ζημία από το AQR asset quality review δηλαδή ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού,  κατά τα πρότυπα της Πειραιώς δηλαδή θα πρέπει να εγγραφεί μια ζημία 5 δισεκ. ευρώ στην χρήση 2014….αν αποφασίσουν να το εγγράψουν στο δ΄ τρίμηνο του 2014.

www.bankingnews.gr