Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν χρήμα από τις τράπεζες το 2015

Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν χρήμα από τις τράπεζες το 2015

 

Πέντε δισ ευρώ έρχονται το 2015 να τονώσουν την ρευστότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό, τουριστικό, ενεργειακό τομέα, επιχειρήσεις βιομηχανικές και μεταποιητικές, και σε επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

Της Έφης Καραγεώργου.

Όμως «φρέσκο» χρήμα στις επιχειρήσεις -της τάξης του 1,5 με 2 δισ ευρώ- θα πέσει και μέσω των κοινοτικών κονδυλίων, και συγκεκριμένα με τα προγράμματα συγχρηματοδότησης, του ΕΤΕΑΝ κλπ.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά λένε τα τραπεζικά στελέχη τα 2 στα 5 επιχειρηματικά δάνεια που θα δοθούν το 2015 προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα αφορούν συγχρηματοδοτήσεις από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

«Κάθε υγιής επιχείρηση, που είναι ανταγωνιστική και δίνει προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό» αναφέρουν τα στελέχη των τραπεζών και υπογραμμίζουν πως: Το ζητούμενο δεν είναι να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένους κλάδους, αλλά να στηρίξουμε εκείνες τις επιχειρήσεις που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα έχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) με την προϋπόθεση ότι επενδύουν στη διαφορετικότητα και την καινοτομία. Δηλαδή ανάμεσα σε μία νέα επιχείρηση που θα είναι για παράδειγμα καφετέρια, και σε μία που θα αναπτύξει μία ηλεκτρονική εφαρμογή πχ για τα «έξυπνα» κινητά, προβάδισμα στον δανεισμό έχει σαφώς η δεύτερη.

Ανεξαρτήτως μεγέθους των εταιρειών, οι τράπεζες δηλώνουν πως θα στηρίξουν με ρευστό επενδυτικά σχέδια που φέρνουν προστιθέμενη αξία στο brand name Ελλάδα, είτε πρόκειται για το κομμάτι των υπηρεσιών (τουρισμός), είτε της παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Μάλιστα οι τράπεζες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές επιχειρήσεις, που παράγουν, τυποποιούν και εξάγουν τα προϊόντα τους.

Προκειμένου μάλιστα να στηρίξουν τις εξαγωγικές εταιρείες -πελάτες τους οι τράπεζες, θα προχωρήσουν σε μειώσεις στα επιτόκια προ-χρηματοδότησης έναντι απλών παραγγελιών ή έναντι ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων.

Οι τράπεζες σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), προσφέρουν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, αλλά και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Και καθώς τα συγκεκριμένα δάνεια είναι επιδοτούμενα, έχουν ιδιαίτερα ελκυστικά επιτόκια από 3,5%, αφού το 50% του ποσού είναι άτοκο.

Επίσης σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ, με σκοπό την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχουν τη δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ύψους έως 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση, διάρκειας δύο ετών με εγγύηση 50% από το Ταμείο. Ακόμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (μέσω του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις), προσφέρουν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων κίνησης, με μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.

ΠΗΓΗ