Δύο στους τρεις Έλληνες νέους είναι άνεργοι

Δύο στους τρεις Έλληνες νέους είναι άνεργοι

 

Oι δύο στους τρεις Έλληνες νέους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας όπως προκύπτει από Πανελλαδική έρευνα. Το ποσοστό των άνεργων ανέρχεται στο 30,6% ενώ το ποσοστό εκείνων που δεν αναζητούν εργασία είναι 28,5%.

 

Είναι ενδεικτικό ότι ο ένας στους τέσσερις έχει απευθυνθεί σε πολιτικούς για δουλειά, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 44% στις ηλικίες μεταξύ 30-34 ετών.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε ο κ. Σωτήρης Χτούρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του ιδρύματος. Από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 2.000 νέοι ηλικίας 15-34 ετών, προκύπτουν τα εξής:

  • Μόλις το 41% των νέων εργάζεται. Το 59,1% είναι είτε άνεργοι είτε δεν αναζητούν εργασία.
  • Το 53,3% των νέων είναι άνεργοι 12 μήνες και άνω. Την περίοδο της αναμονής αναζητούν περιστασιακές λύσεις. Ενδεικτικά, το 18% συνδυάζει κάποιες περιστασιακές δουλειές με άμισθη εργασία, ενώ το 38% παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης.
  • Το 45% των άνεργων αναζητεί για πρώτη φορά εργασία ανάμεσα στα 25 με 34 τους, ζώντας με τη στήριξη της οικογένειάς τους.
  • Το 15,8% των άνεργων νέων έχει οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 500 ευρώ, ενώ το 28,7% έχει εισόδημα μικρότερο από 1.000 ευρώ. Έτσι, ηανεργία συνδυάζεται με τον κίνδυνο φτώχειας για το 44,5% των νέων.
  • Ενα μεγάλο τμήμα των ανέργων δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν έλαβαν καμία υποστήριξη το 2014.
  • Ο ένας στους τέσσερις απευθύνεται σε πολιτικούς για δουλειά, με τα ποσοστά να είναι 25,30% στις ηλικίες 20-24, 28% στους νέους από 25-29 και 44% στις μεγαλύτερες ηλικίες μεταξύ 30-34 ετών.

ΠΗΓΗ